Dan vragen wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via mail, contactformulier of telefoon, wij zullen er vervolgens alles aan doen om uw ongenoegen direct of binnen een voor u redelijke termijn weg te nemen. U kunt er sowieso op rekenen dat wij tijdens openingstijden altijd telefonisch bereikbaar voor u zijn, dus ook hier geldt weer: geen lange wachttijden en direct iemand met verstand van zaken die u te woord staat.Mocht u echter ondanks onze inspanningen nog niet tevreden zijn, dan wijzen wij u hierbij op de mogelijkheid van bemiddeling door de Stichting Webshop Keurmerk. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop van de SGC (www.sgc.nl).

Dan vragen wij u contact met ons op te nemen via mail of telefoon, dan kunnen wij bijna altijd direct uw vraag beantwoorden. Dus aarzel niet en bel of mail, bij ons geen lange wachttijden. U wordt in principe altijd direct te woord gestaan door iemand met verstand van zaken.

Ook dan vragen wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen, dan kunnen wij u wellicht direct helpen.

Neemt u dan alstublieft zo snel mogelijk contact met ons op, dan zorgen wij dat de container zo snel mogelijk alsnog geleverd wordt.

Wanneer dat echt het geval is zullen wij uiteraard kosteloos de container zo spoedig mogelijk om komen ruilen.

U bent als opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de container tot het moment dat de container weer op de vrachtwagen staat, daarna bent u enkel nog verantwoordelijk voor de inhoud van de container. Als de container door brand of anderszins beschadigingen oploopt dan komen de kosten daarvan voor uw rekening. Indien wij de container niet kunnen ophalen omdat deze niet vrij staat, dan wordt een verloren rit aan u doorberekend, de kosten hiervan bedragen € 125,- inclusief BTW.

In sommige gemeenten heeft u een vergunning nodig om op de openbare weg een container te plaatsen, deze kosten zijn dan ook voor u zelf. Soms krijgen wij kosten doorberekend van een gemeente, die zullen dan uiteraard direct aan u door worden berekend met een extra administratieve heffing van € 15,- inclusief BTW. U kunt vaak op de website van uw gemeente vinden of u een vergunning nodig heeft.

Uiteraard mag de containerbak op uw eigen terrein geplaatst worden, mits er voldoende ruimte is. Het is aan de chauffeur om te bepalen of dit mogelijk is. Het plaatsen op eigen terrein geschiedt echter wel op uw eigen risico en verantwoording. Eventuele schade aan uw bomen, struiken, straatwerk en dergelijke is voor uw eigen kosten. U dient ook bij de chauffeur aan te geven of er onder het straatwerk putten zitten of ooit gezeten hebben, is dit het geval dan plaatsen wij de container daar niet.

Bij het plaatsen van de container is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat er voldoende ruimte is voor de container, en dat u aanwezig of tenminste telefonisch bereikbaar bent. Wanneer blijkt dat de chauffeur voor niets komt omdat er geen plek is of iets dergelijks, dan worden de kosten van een verloren rit á € 125,- inclusief BTW bij u in rekening gebracht.

Aan de voorkant, achterkant en zijkanten mag niets uitsteken, dit om gevaarlijke situaties te voorkomen. Uit veiligheidsoverwegingen mogen wij de container niet meenemen wanneer er afval buiten de container steekt.