Als u bijvoorbeeld met een grote verbouwing bezig bent, dan heeft u waarschijnlijk veel steenpuin of hout af te voeren, en zoals u bij onze prijzen kunt zien is het aanmerkelijk goedkoper om een afvalbak voor houtafval of puin te huren dan een container voor gemengd afval (bouwafval, grof huishoudelijk afval).Tevens is het voor mens, natuur en milieu beter om te scheiden omdat het sorteer proces later veel machinale handelingen vereist.

Chemisch afval is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en het milieu. De voorbeelden van gevaarlijk afval vallen meestal ook onder chemisch afval. Voorbeelden van chemisch afval zijn:

– Batterijen
– Spaarlampen en energiezuinige lampen
– Lampenolie
– Gootsteenontstopper
– Petroleum
– Medicijnen
– Motorolie
– Benzine

Mocht u twijfelen of u met gevaarlijk of chemisch afval te maken heeft, aarzel niet en neem contact met ons op.

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk zijn:

– Asbest
– Asbestgelijkend materiaal, ook al is het geen asbest maar lijkt het er zichtbaar wel op, dan dient het ook als asbest behandeld te worden !
– Afgewerkte olie
– Oliefilters
– Batterijen
– Accu’s
– Oplosmiddelen
– Verontreinigde grond
– Chemicaliën
– Resten van verf, lakken en beitsen

Gevaarlijk afval mag dus ook niet in onze containers aangetroffen worden. Indien dat wel het geval is nemen wij de container niet mee en kunnen de extra kosten die daarmee gemoeid gaan voor u heel erg oplopen aangezien daar speciale bedrijven voor langs moeten komen om die afvalstoffen af te voeren. Mocht u twijfelen of u met gevaarlijk of chemisch afval te maken heeft, aarzel niet en neem contact met ons op.

Helaas koelkasten of vriezers mogen wij niet innemen, deze kunt u inleveren bij uw gemeente.