U bent als opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de container tot het moment dat de container weer op de vrachtwagen staat, daarna bent u enkel nog verantwoordelijk voor de inhoud van de container. Als de container door brand of anderszins beschadigingen oploopt dan komen de kosten daarvan voor uw rekening. Indien wij de container niet kunnen ophalen omdat deze niet vrij staat, dan wordt een verloren rit aan u doorberekend, de kosten hiervan bedragen € 125,- inclusief BTW.

In sommige gemeenten heeft u een vergunning nodig om op de openbare weg een container te plaatsen, deze kosten zijn dan ook voor u zelf. Soms krijgen wij kosten doorberekend van een gemeente, die zullen dan uiteraard direct aan u door worden berekend met een extra administratieve heffing van € 15,- inclusief BTW. U kunt vaak op de website van uw gemeente vinden of u een vergunning nodig heeft.

Uiteraard mag de containerbak op uw eigen terrein geplaatst worden, mits er voldoende ruimte is. Het is aan de chauffeur om te bepalen of dit mogelijk is. Het plaatsen op eigen terrein geschiedt echter wel op uw eigen risico en verantwoording. Eventuele schade aan uw bomen, struiken, straatwerk en dergelijke is voor uw eigen kosten. U dient ook bij de chauffeur aan te geven of er onder het straatwerk putten zitten of ooit gezeten hebben, is dit het geval dan plaatsen wij de container daar niet.

Bij het plaatsen van de container is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen dat er voldoende ruimte is voor de container, en dat u aanwezig of tenminste telefonisch bereikbaar bent. Wanneer blijkt dat de chauffeur voor niets komt omdat er geen plek is of iets dergelijks, dan worden de kosten van een verloren rit á € 125,- inclusief BTW bij u in rekening gebracht.