Ik heb een klacht, wat moet ik doen?

Dan vragen wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen via mail, contactformulier of telefoon, wij zullen er vervolgens alles aan doen om uw ongenoegen direct of binnen een voor u redelijke termijn weg te nemen. U kunt er sowieso op rekenen dat wij tijdens openingstijden altijd telefonisch bereikbaar voor u zijn, dus ook hier geldt weer: geen lange wachttijden en direct iemand met verstand van zaken die u te woord staat.Mocht u echter ondanks onze inspanningen nog niet tevreden zijn, dan wijzen wij u hierbij op de mogelijkheid van bemiddeling door de Stichting Webshop Keurmerk. Leidt de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat dan kan het geschil worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Webshop van de SGC (www.sgc.nl).