Wie is verantwoordelijk voor de container?

U bent als opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk voor de container tot het moment dat de container weer op de vrachtwagen staat, daarna bent u enkel nog verantwoordelijk voor de inhoud van de container. Als de container door brand of anderszins beschadigingen oploopt dan komen de kosten daarvan voor uw rekening. Indien wij de container niet kunnen ophalen omdat deze niet vrij staat, dan wordt een verloren rit aan u doorberekend, de kosten hiervan bedragen € 125,- inclusief BTW.