Wat is gevaarlijk afval?

Gevaarlijk afval is afval dat gevaarlijk is voor mens, dier of milieu. Voorbeelden van gevaarlijk zijn:

– Asbest
– Asbestgelijkend materiaal, ook al is het geen asbest maar lijkt het er zichtbaar wel op, dan dient het ook als asbest behandeld te worden !
– Afgewerkte olie
– Oliefilters
– Batterijen
– Accu’s
– Oplosmiddelen
– Verontreinigde grond
– Chemicaliën
– Resten van verf, lakken en beitsen

Gevaarlijk afval mag dus ook niet in onze containers aangetroffen worden. Indien dat wel het geval is nemen wij de container niet mee en kunnen de extra kosten die daarmee gemoeid gaan voor u heel erg oplopen aangezien daar speciale bedrijven voor langs moeten komen om die afvalstoffen af te voeren. Mocht u twijfelen of u met gevaarlijk of chemisch afval te maken heeft, aarzel niet en neem contact met ons op.